Borgerdialog

Lokaludvalgene inddrager borgerne på mange forskellige måder. Her kan du læse mere om eksempler på inddragelsesmetoder.

En af lokaludvalgenes vigtigste opgave er at styrke borgerengagementet samt dialogen mellem politikerne i Borgerrepræsentationen og borgerne i bydelen. En primær udfordring i forhold til at skabe en bred borgerdialog er, at der er forskel på borgernes forudsætninger og viden i forhold til at indgå i borgerdialogaktiviteter.

Derfor er der forskellige tilgange til at skabe en klar og tydelig borgerdialog, som inddrager borgerne, der hvor de er, og som tilpasser niveauet af information og kommunikation ud fra hvem, der gås i dialog med, og hvad, der gås i dialog om.

I foldemenuen herunder kan du finde en kort præsentation af udvalgte dialogformer, en beskrivelse af digitalt borgerpanel som metode og Københavns Kommunes 5 principper for god københavnerdialog. 

Nederst finder du en pjece fra Østerbro Lokaludvalg med eksempler på forskellige dialogformer i praksis.