Bydelsplaner 2017-2020

Lokaludvalgenes bydelsplaner kan ses som lokaludvalgenes visioner for Københavns bydele.

Bydelsplanerne er lokaludvalgenes eget visionspapir og arbejdsprogram, samt en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel.

Bydelsplanerne kan fungere som lokale inspirationskataloger for Borgerrepræsentationen og forvaltningerne, samt give indblik i hvilke lokale udfordringer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Den lokale viden og de forskellige visioner kan inddrages i forvaltningernes videre arbejde – både med kommunens overordnede politikker og med konkrete lokale løsninger – og på den måde styrke sammenhængen mellem kommunens politikker og den lokale forankring.

Samtidig arbejder lokaludvalgene gennem arbejdet med bydelsplanerne også med den lokale implementering af de målsætninger og politikker, som er centrale for Borgerrepræsentationen.

Læs de 12 bydelsplaner i Københavns Kommune ved at klikke her.