Byens styre

Her kan du læse om styreformen i Københavns Kommune og få overblik over, hvordan kommunen er organiseret.

København har "mellemformstyre med delt administrativ ledelse". I Københavns Kommune kaldes kommunalbestyrelsen for Borgerrepræsentationen.

Under Borgerrepræsentationen er der et Økonomiudvalg og 6 stående udvalg. Se organisationsdiagrammet herunder. 

Lokaludvalgene hører rent organisatorisk til under Økonomiforvaltningen og betjenes af Borgerrepræsentationens sekretariat. 

De 7 udvalg har i lighed med et almindeligt udvalgsstyre ansvaret for den umiddelbare forvaltning af hver deres fagområde. Formændene for de stående udvalg har titel af borgmester. Overborgmesteren er formand for Borgerrepræsentationen og for Økonomiudvalget. Det særlige ved mellemformstyre er, at både overborgmesteren og borgmestrene er fødte medlemmer af Økonomiudvalget.

Delt administrativ ledelse betyder, at overborgmesteren og borgmestrene deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af kommunen, idet de hver især har den øverste ledelse af den forvaltning, der administrerer deres respektive udvalgs opgaveområder. I praksis er det overborgmesteren og borgmestrene i samarbejde med kommunaldirektørerne og kommunens andre chefer, der leder kommunen.