Formandens rolle og relation til lokaludvalget

Læs her om formandens særlige rolle i lokaludvalget.

Lokaludvalget vælger sin formand på det konstituerende møde. Formanden har en særlig rolle som lokaludvalgets talerør udadtil, og har derudover mulighed for at træffe beslutning i sager, der ikke tåler udsættelse.