Miljøopgaven

Det er lokaludvalgene, der er ansvarlige for kommunens lokale miljøarbejde. Læs om arbejdet her.

Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. 

Der er to modeller for, hvordan lokaludvalgene løfter den lokale miljøopgave. Lokaludvalgene kan enten hjemtage miljøopgaven og udføre den selv, eller de kan lave en driftstøtteaftale med det lokale Miljøpunkt om at varetage opgaven.

I foldemenuen herunder kan du se, hvilken model de forskellige lokaludvalg arbejder efter, og du kan læse mere om retningslinjerne for lokaludvalgenes miljøarbejde.