Mødeafvikling

Få overblik over afstemningsregler, mindretalsudtalelser, mødedatoer og meget mere.

Når du deltager på de ordinære lokaludvalgsmøder, er der et særligt sæt regler og procedurer, som træder i kraft. Du skal eksempelvis vide hvilke afstemningsregler, der gør sig gældende, hvordan du benytter dig af standsningsret og mindretalsudtalelser samt praksis vedrørende afbud til lokaludvalgsmøderne.

I foldemenuen herunder kan du læse om de enkelte procedurer.

Nederst finder du et notat om rammer for mødeafvikling samt en mødekalender med alle relevante mødedatoer i 2018.