Nørrebro

Her finder du kontaktoplysninger på sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg.

Sekretariatets adresse
Nørrebrogade 208
2200 København N

Sekretariatets e-mail
noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk

Lokaludvalgssekretær
Maja Ingvartsen
E-mail: mi@okf.kk.dk
Telefon: 26 77 23 63

Lokaludvalgets hjemmeside
www.noerrebrolokaludvalg.kk.dk