Om lokaludvalg

Københavns Kommunes Lokaludvalg

I København er der 12 lokaludvalg, som hver har en geografisk afgrænset bydel som indsatsområde

Lokaludvalgene fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne. Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet. De skal gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen. Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, men du kan også søge nogle af de puljemidler, hvert lokaludvalg har fået tildelt.

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for hele den fire årige valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.