Samarbejde med forvaltningerne og de stående udvalg

Her kan du læse om, hvordan og hvornår lokaludvalgene kan samarbejde med politikerne og forvaltningerne.

Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal inddrage lokaludvalgene, inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen – fx på områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur. 

Pligten til inddragelse indtræder, når en sag er af særlig betydning for bydelen. 

Forvaltningerne skal ved opstart af en sag vurdere, om en sag er af en sådan særlig betydning for en bydel, at lokaludvalget derfor skal inddrages. I sager af særlig betydning for bydelen indledes en dialog mellem forvaltningen og lokaludvalgssekretariatet om, hvordan inddragelsen kan tilrettelægges bedst muligt.