Sekretariatets opgaver

Lokaludvalgenes sekretariater varetager en bred vifte af opgaver for at understøtte lokaludvalgenes arbejde.

Hvert lokaludvalg har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med at udføre borgerinddragelse, projektudvikling og administrativt arbejde. Det kan være at arrangere borgerdialog, lave projektarbejde, kommunikationsarbejde – bl.a. på hjemmeside og sociale medier, puljemiddeladministration, skrive referater, udsende sagsakter, høringssvar og mødeindkaldelser.

De enkelte sekretariater ledes af den pågældende lokaludvalgssekretær, der i samarbejde med lokaludvalget tilrettelægger sekretariatets opgaver. Sekretariatets arbejde understøtter lokaludvalget som et hele og ikke de enkelte medlemmer. Det betyder fx, at sekretariatet kan hjælpe med at fremme politiske budskaber vedtaget i lokaludvalget, men ikke enkelte medlemmers personlige projekter og ønsker.