Tilbud til dig

Læs her om mødeforplejning og andre tilbud, du kan benytte dig af som lokaludvalgsmedlem.

Som lokaludvalgsmedlem er du frivillig, og du gives et unikt indblik i bydelens potentialer og udfordringer samt mulighed for at få indflydelse på bydelens udvikling.

Til at understøtte lokaludvalgenes arbejde råder hvert sekretariat over sekretariatsmidler, der kan dække forplejning til lokaludvalgsmøder, seminarer, IT-udgifter, postomdeling af dagsordner etc. 

Det er de enkelte sekretariater, der prioriterer anvendelsen af sekretariatsmidlerne på baggrund af et grundbudget udmeldt af Økonomiforvaltningen.

I foldemenuen herunder kan du se de overordnede retningslinjer for, hvad du kan tilbydes som lokaludvalgsmedlem.