1. Test

  Nyhed Test nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhed Test nyhedTest nyhedTest nyhed Test nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest nyhedTest

 2. Samarbejde med forvaltningerne og de stående udvalg

  Artikel Her kan du læse om, hvordan og hvornår lokaludvalgene kan samarbejde med politikerne og forvaltningerne. Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal inddrage lokaludvalgene, inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen –

 3. Borgerdialog

  Lokaludvalgene inddrager borgerne på mange forskellige måder. Her kan du læse mere om eksempler på inddragelsesmetoder. En af lokaludvalgenes vigtigste opgave er at styrke borgerengagementet samt dialogen mellem politikerne i Borgerrepræsentationen og borgerne i bydelen. En primær udfordring i

 4. Sekretariatets opgaver

  Artikel Lokaludvalgenes sekretariater varetager en bred vifte af opgaver for at understøtte lokaludvalgenes arbejde. Hvert lokaludvalg har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med at udføre borgerinddragelse, projektudvikling og administrativt arbejde. Det kan være at

 5. Bydelsplaner 2017-2020

  Artikel Lokaludvalgenes bydelsplaner kan ses som lokaludvalgenes visioner for Københavns bydele. Bydelsplanerne er lokaludvalgenes eget visionspapir og arbejdsprogram, samt en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel. Bydelsplanerne kan fungere som lokale

 6. Puljemidler

  Artikel Her kan du blive klogere på, hvordan lokaludvalgene arbejder med puljemidler. Lokaludvalget skal fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk og får til dette formål en pulje penge. Beløbet afhænger af befolkningstallet i den enkelte bydel og varierer mellem 0,7 og 4,9

 7. Miljøopgaven

  Artikel Det er lokaludvalgene, der er ansvarlige for kommunens lokale miljøarbejde. Læs om arbejdet her. Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker

 8. Byens styre

  Artikel Her kan du læse om styreformen i Københavns Kommune og få overblik over, hvordan kommunen er organiseret. København har "mellemformstyre med delt administrativ ledelse". I Københavns Kommune kaldes kommunalbestyrelsen for Borgerrepræsentationen. Under Borgerrepræsentationen er der

 9. Formandens rolle og relation til lokaludvalget

  Artikel Læs her om formandens særlige rolle i lokaludvalget. Lokaludvalget vælger sin formand på det konstituerende møde. Formanden har en særlig rolle som lokaludvalgets talerør udadtil, og har derudover mulighed for at træffe beslutning i sager, der ikke tåler udsættelse.  Håndbog Formandens

 10. Tilbud til dig

  Artikel Læs her om mødeforplejning og andre tilbud, du kan benytte dig af som lokaludvalgsmedlem. Som lokaludvalgsmedlem er du frivillig, og du gives et unikt indblik i bydelens potentialer og udfordringer samt mulighed for at få indflydelse på bydelens udvikling. Til at understøtte lokaludvalgenes

Sider